Erikoiskaluston moniosaaja

Kiitokori - yhteystiedotKiitokori Group -konserni koostuu kolmesta erikoiskalustoa valmistavasta yrityksestä. Kiitokori Oy on erikoistunut linja-auton ja kuorma-auton alustojen päälle toteutettavista erikoisautoista. Saurus Oy valmistaa päätuotteinaan palo- ja pelastustoimelle sammutusautoja. Sen lisäksi Saurus tuottaa raivaus- ja erikoisautoja. Vema Lift Oy suunnittelee ja valmistaa henkilönostimia ja nostoautoja pääasiassa pelastus- ja sähköalalle.

Konsernin kolmen yhtiön kokonaisuutena vahva ja monipuolinen erikoiskalusto-osaaminen tukee yksittäisiä yrityksiä osaamispääoman ja henkilöstöresurssien tehokkaan käytön osalta.

7.1.2020:
Saurukselle ja Vema Liftille uusi omistaja kasvua voimistamaan

Saurus Oy:n ja Vema Lift Oy:n osake-enemmistöjen on 7.1.2020 allekirjoitetulla kaupalla sovittu siirtyvän Sievi Capital Oyj:n omistukseen. Kanssasijoittajana kaupassa toimi valtion pääomasijoitusyhtiö Tesi (Suomen Teollisuussijoitus Oy). Ostetut pelastusajoneuvoyhtiöt muodostavat jatkossa uuden perustettavan konsernin. Myyjänä toiminut Kiitokori Oy irtautuu omistuksesta kokonaan, mutta jää yhtiöiden alihankkijaksi tukemaan kasvun edellyttämää lisäkapasiteettia. Kiitokori Oy:n toimitusjohtaja Antero Sirkka tulee tukemaan operatiivisen liiketoiminnan jatkumista ennen uuden konsernin toimitusjohtajan nimittämistä.