Avisningsbilar

För flygsäkerhetens bästa

Kiitokori Special Vehicles är en av Europas ledande tillverkare av bilar för avisning av flygplan.
Kiitokori har över 25 års erfarenhet av tillverkning av avisningsbilar. Det stränga klimatet i Finland på vintern har lärt oss förstå de specialkrav som hör samman med avisning och frostskyddsbehandling av flygplan.

Kiitokoris avisningsbilar bygger på ett kundspecifikt inställt användargränssnitt som både sparar på miljön och minskar behovet av avisnings- och frostskyddsvätskor. Med hjälp av användargränssnittet säkerställs en säker och effektiv avisning på uppställningsplattan både på små lokala flygplatser och på centraliserade avisningsområden på stora internationella flygplatser.

Alla EFI-avisningsbilar som tillverkats av Kiitokori är utformade och tillverkade av förstklassiga och hållbara delar och komponenter för en trygg och säker användning. Varje avisningsbil uppfyller kraven i IATA-AHM 977-standarden och i övriga relevanta EN-standarder.