Mångsysslare inom specialfordon

Kiitokori - yhteystiedot

Koncernen Kiitokori Group består av tre företag som tillverkar specialfordon. Kiitokori Ab har specialiserat sig på tillverkning av specialfordon på buss- och lastbilsunderreden. Saurus Ab tillverkar släckningsfordon för brand- och räddningsväsendet som sina huvudprodukter. Saurus framställer även röjnings- och specialfordon. Vema Lift Ab planerar och tillverkar personliftar och kranbilar huvudsakligen för räddnings- och elbranschen.

I koncernens tre bolag som bildar en helhet med stark och mångsidig kompetens inom specialfordon stödjer de enskilda företagen varandra i form av en effektiv användning av intellektuellt kapital och personalresurser.

7.1.2020:

New owner for Saurus and Vema Lift to strengthen growth

Sievi Capital plc will own majority shareholdings in Saurus Oy and Vema Lift Oy under the terms of a transaction agreement signed on 7 January 2020. State-owned investment company Tesi (Finnish Industry Investment Ltd) is a co-investor in the transaction arrangements. Saurus and Vema Lift, manufacturers of firefighting and rescue vehicles, will in future form a newly founded corporate group. The vendor, Kiitokori Group, will divest all ownership of the companies but will continue to support their growth by providing additional capacity as a subcontractor. Kiitokori Oy’s CEO Antero Sirkka is involved to support continuity of business operations until a new CEO for the corporate group being founded has been appointed.