Mångsysslare inom specialfordon

Kiitokori - yhteystiedot

Koncernen Kiitokori Group består av tre företag som tillverkar specialfordon. Kiitokori Ab har specialiserat sig på tillverkning av specialfordon på buss- och lastbilsunderreden. Saurus Ab tillverkar släckningsfordon för brand- och räddningsväsendet som sina huvudprodukter. Saurus framställer även röjnings- och specialfordon. Vema Lift Ab planerar och tillverkar personliftar och kranbilar huvudsakligen för räddnings- och elbranschen.

I koncernens tre bolag som bildar en helhet med stark och mångsidig kompetens inom specialfordon stödjer de enskilda företagen varandra i form av en effektiv användning av intellektuellt kapital och personalresurser.